BAKTAKOR – biocyd w pastylkach do blokowania rozwoju życia biologicznego w otwartych systemach chłodniczych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i w przemyśle.

BIOMEKOR – biocyd w płynie do blokowania rozwoju życia biologicznego w zamkniętych i otwartych systemach chłodniczych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i w przemyśle.

Dobór inhibitorów do obiegów parowych uwarunkowany jest m. in. od jakości wody i zawsze jest poprzedzany wykonaniem badań fizyko-chemicznych oraz rozeznaniem zakresu wykorzystania pary.