OCHRONA SYSTEMÓW CIEPLNYCH

SUAZI to nowoczesna technologia przeciwdziałania powstawania osadów produktów korozji i osadów biologicznych w układach  WYKONANYCH Z RÓŻNYCH METALI I MATERIAŁÓW ( np. grzejniki stalowe, żeliwne i aluminiowe, orurowanie miedziane i plastikowe ) w oparciu o dozowanie specjalnie dobranych inhibitorów korozji.

 

SPOSÓB I UKŁAD DO ANTYKOROZYJNEGO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI OGRZEWANIA

Do projektowanych i  realizowanych inwestycji oraz modernizacji instalacji ogrzewania i chłodzenia  przedstawiamy  SUAZI – Sposób i Układ do Antykorozyjnego Zabezpieczenia Instalacji. To nowoczesna technologia antykorozyjnego zabezpieczenia instalacji CO, CT i WL.

Został zaprojektowany do prawidłowej,  sprawnej, ekologicznej oraz ekonomicznej eksploatacji systemów ogrzewania i chłodzenia  jako integralny element projektu, wykonania i eksploatacji CO, CT i WL w budownictwie mieszkaniowym, budynkach biurowych, użyteczności publicznej administracji i w przemyśle.

SUAZI nie powoduje toksycznych odpadów i ścieków, nie zanieczyszcza powietrza, pracuje bez obsługowo i bez hałasu. Nie wymaga zasilania zewnętrznego.

TECHNOLOGIA I PRAWO

Zgodnie z Prawem Budowlanym – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75, poz. 690 par. 133, pkt.4) instalacja ma być wykonana z uwzględnieniem korozyjności wody i możliwości zastosowania zabezpieczenia przed korozją oraz wymagania dotyczące uzdatniania wody instalacyjnej zawarte w klauzulach gwarancyjnych producentów urządzeń i armatury a projektant, wykonawca i użytkownik instalacji ma obowiązek je spełnić.

Modułowe urządzenie SUAZI w bieżącej eksploatacji zapewni uzdatnienie  wody instalacyjnej spełniającej wymagania normy PN-93C/04607 oraz klauzul gwarancyjnych producentów urządzeń i armatury uwzględniających korozyjność wody.

Urządzenie posiada atest PZH i pozytywne opinie Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej dotyczące uszczelek i uszczelnień oraz COBRIT INSTAL odnośnie instalacji wykonanych z różnych metali i materiałów.

Antykorozyjnego zabezpieczenia instalacji (CO, CT, WL) w technologii SUAZI realizujemy na podstawie przedstawionych  przez inwestora, projektanta lub użytkownika informacji według Opisu Technicznego Instalacji.

Na podstawie dostarczonych danych i ewentualnie dodatkowych badań wody nasi specjaliści opracują dobrany dla konkretnej projektowanej czy już eksploatowanej instalacji SUAZI wraz z kartą katalogową urządzenia.

Firma oferuje pełen serwis związany z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem instalacji lub wysyłamy na budowę do samodzielnego montażu i uruchomienia zgodnie z załączona instrukcją.