BIOGAT i BIOBLOK - biocyd o szerokim spektrum działania, w płynie do blokowania rozwoju życia biologicznego w zamkniętych i otwartych systemach chłodniczych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i w przemyśle.

 

Dobór inhibitorów do obiegów parowych uwarunkowany jest m. in. od jakości wody i zawsze jest poprzedzany wykonaniem badań fizyko-chemicznych oraz rozeznaniem zakresu wykorzystania pary.