Firma „JOŃSKI” oferuje usługi związane z uzdatnianiem wody w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, w zakładach przemysłowych itp. min:

probówki - korozyjność wody Joński

  1. Pierwszy dzień doświadczenia. Woda wodociągowa plus gwóźdź stalowy
  2. Trzeci dzień doświadczenia.
  3. Szósty dzień doświadczenia.
  4. Dziesiąty dzień doświadczenia.