MULTICOR – inhibitor korozji do ochrony instalacji grzewczych i chłodzących wykonanych z różnych metali w tym z aluminium. Preparat przeznaczony głównie do instalacji nowych – dobrze wypłukanych z osadów i zanieczyszczeń.

POLYCOR – inhibitor korozji do ochrony instalacji grzewczych i chłodzących wykonanych z różnych metali – w tym i z aluminium.

 

*Każdy inhibitor posiada atest Państwowego Zakładu Higieny.

**Dobór/Sprzedaż indywidualna inhibitorów następuje po wypełnieniu ankiety, która znajduje się tutaj: 

OPIS TECHNICZNY ISNTALACJI