W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

ZOBACZ NAZWY INHIBITORÓW STOSOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH OBIEGACH.

Ochrona instalacji GRZEWCZYCH - Joński

Ochrona instalacji chłodniczych - Joński

Ochrona instalacji PPOŻ - Joński

Ochrona instalacji PAROWYCH - Joński

BIOCYDY - Jońsk

Czym jest inhibitor korozji?

Inhibitor korozji to środek chemiczny hamujący przebieg procesów niszczenia instalacji i zainstalowanych urządzeń przed agresywnie korozyjną wodą, osadami i wodnymi roztworami glikoli, eliminujący osadzanie się kamienia kotłowego poprzez  tworzenie na wewnętrznej powierzchni instalacji warstwy ochronnej. Na skutek przepływu wody przez przewody warstwa ta, jest nieustannie ścierana, jednak dzięki utrzymaniu stałego stężenia (zalecanego przez producenta) preparatu w wodzie warstwa stale się odbudowuje. Dlatego ważne jest utrzymanie stałego stężenia inhibitora w wodzie obiegowej.

Zalety stosowania naszych inhibitorów korozji:

  • obniża koszty eksploatacyjne eliminując straty cieplne powodowane odkładaniem się    kamienia,
  • zabezpiecza instalację w czasie pracy i między okresami grzewczymi (na sucho i na mokro),
  • zapobiega rozwojowi życia biologicznego - alg, bakterii i mikroorganizmów,
  • bezpieczny w stosowaniu w układach wykonanych z różnych metali i materiałów,
  • nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, nie zawiera amoniaku - ulega rozkładowi,
  • zminimalizowanie mało uciążliwych awarii np. odpowietrzanie zaworów,
  • wydłuża się kilkakrotnie czasookres prawidłowego działania instalacji grzewczej przy zmniejszonej ilości awarii i remontów.

Przeznaczenie inhibitorów korozji
w budynkach mieszkalnych, budynkach biurowych i użyteczności publicznej oraz w przemyśle:
-  w instalacjach centralnego ogrzewania,

-  obiegi wody zimnej,

-  obiegi z wodą przegrzaną,

-  instalacje solarowe, pompy cieplne,

-  zamknięte obiegi grzewcze pierwotne i wtórne, w budownictwie i przemyśle.

Nasze inhibitory:

- posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

- nie powodują zanieczyszczenia środowiska, nie zawierają amoniaku – w środowisku naturalnym ulegają rozkładowi, nie zawierają metali ciężkich

-nadają się do instalacji wykonanych z różnych materiałów (stal,aluminium,miedz itp)