Wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie w obszarze technologii uzdatniania wody jesteśmy w stanie wykonać ekspertyzy instalacji C.O., C.T., W.L. w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz w zakładach przemysłowych oceniające:

• stan instalacji grzewczych i chłodniczych,
• stan zanieczyszczenia osadami i opracowanie technologii ich oczyszczenia,
• korozyjności wody,
• jakości pracy stacji zmiękczania wody,
• badanie podatności osadów na rozpuszczanie,
• nietypowe rozwiązania w zakresie szeroko rozumianego uzdatniania wody

Po analizie wstępnych danych dotyczących zakresu ekspertyzy i wykonaniu wizji lokalnej (pobranie próbek wody) prześlemy informację o sposobie i szacunkowych kosztach oraz przygotujemy ofertę poprawiającą jakość wody.