Joński. Antykorozyjne zabezpieczenie systemów wodnych.

Biuro ekspertyz i wdrożeń:

mgr inż. Michał Joński
tel: 515 264 518
e-mail: mjonski@jonski.com.pl

Biuro ds. analiz:

technik Jakub Joński
tel: 601 83 11 96
e-mail: jjonski@jonski.com.pl 

Biuro:

tel. 22 254 30 28
fax: 22 251 38 89
e-mail: biuro-jonski@jonski.com.pl

ul. Łukowska 37/15
04-133 Warszawa

NIP: 113-011-81-72
REGON: 010560122