KORIN – inhibitor korozji do uzdatniania wody w zamkniętych i otwartych systemach chłodniczych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i w przemyśle.

KORIN B – inhibitor korozji wraz z biocydem do uzdatniania wody w zamkniętych i otwartych systemach chłodniczych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i w przemyśle.

KORIN O – inhibitor korozji, stabilizator twardości do uzdatniania wody w zamkniętych i otwartych systemach grzewczych i chłodniczych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i w przemyśle.

 

*Każdy inhibitor posiada atest Państwowego Zakładu Higieny.

**Dobór/Sprzedaż indywidualna inhibitorów następuje po wypełnieniu ankiety, która znajduje się tutaj: 

OPIS TECHNICZNY ISNTALACJI