Firma Joński specjalizuje się m.in. w:

- Regeneracja glikolu,

- Regeneracja i konserwacja wież chłodniczych,

- Płukanie: kotłów, wymienników, agregatów, instalacji grzewczych i chłodniczych,

- Usprawnienie CO, CT, WL,

- Sprzedaż bezpośrednia niemieckich inhibitorów korozji i biocydów,

- Wprowadzenie do instalacji Antykorozyjnej Ochrony Instalacji,

- SUAZI HOME,

- Usługi hydrauliczne.

 

 

 

probówki - korozyjność wody Joński

  1. Pierwszy dzień doświadczenia. Woda wodociągowa plus gwóźdź stalowy
  2. Trzeci dzień doświadczenia.
  3. Szósty dzień doświadczenia.
  4. Dziesiąty dzień doświadczenia.