Header Image - "Joński" - Krzysztof Joński

Category Archives

4 Articles

Sąd Najwyższy

by admin 0 Comments

Stwierdzamy, że współpraca z Firmą „Joński” – Krzysztof Joński zasługuje na pozytywną ocenę, a szybkość reakcji, sprawność działania i należyta staranność serwisu pozwala ocenić firmę jako solidnego partnera.

SM „Nasz Dom”

by admin 0 Comments

Realizacja prac przebiegała sprawnie i terminowo. (…) Polecamy wykorzystanie systemu SUAZI i doświadczenia firmy „Joński” dla użytkowników instalacji co.

SBM „Politechnika”

by admin

Po długoletniej współpracy, możemy bez obaw polecić technologię SUAZI (…) wdrażaną przez „Joński” każdej Współdzielni i Wspólnocie Mieszkaniowej.